Aktualita 1
Aktualita 1 Nový, ešte jednoduchší konfigurovateľný websystém!
AB Partners AB Partners, Vaše reality po ruke !!!
HĽADÁTE NEHNUTEĽNOSŤ? My sme to na to, aby sme Vám ju našli...
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Vzdelávanie

     Ako každé iné odvetvie  aj trh s nehnuteľnosťami sa neustále mení, prechádza rôznymi fázami a etapami vývoja. Je preto potrebné venovať pozornosť meniacim sa trendom a pristupovať ku každému obchodu so zreteľom na túto skutočnosť. Najlepšou formou ako dospieť k zlepšeniu je neustále vzdelávanie.

     Okrem  vzdelávania v oblasti sprostredkovania obchodu je nesmierne dôležité naučiť sa zároveň chápať potreby klientov a pristupovať ku každému jednotlivo, pozorne sledovať ich  postoje a názory, pristupovať ku každému klientovi  s ohľadom na jeho osobné potreby a požiadavky, no zároveň vedieť ho  správne usmerniť a podať mu včas odbornú pomoc kvalifikovaného a skúseného odborníka, pretože práca realitného makléra nespočíva len  v zrealizovaní samotného obchodu ale aj v pochopení klienta z ľudského hľadiska, ktorý sa často krát nachádza v ťažkej životnej situácii.

     Preto sa snažíme vzdelávať sa, učiť sa nové postupy , metódy  a zdokonaľovať nie len v oblasti sprostredkovania obchodu ale aj prístupu ku klientom a vonkajšiemu okoliu. 

 


Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
Novinky a aktuality
Novinka Pre našich klientov hľadáme nebytové ( administratívne,...